Ανακοινώσεις σχολείου


Πρόσκληση σε προβολή ταινίας

Μετά από αιτήματα φίλων του σχολείου και του κινηματογράφου, θα γίνει δημόσια προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Χελιδόνια» της Κινηματογραφικής Ομάδας του Λυκείου Κυθήρων.

Η προβολή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

στην αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στη Χώρα

στις 8 το απόγευμα.

Θυμίζουμε ότι η ταινία απέσπασε

  • το 1ο βραβείο στην Κατηγορία Γ (ηλικίες 17-20) του Ελληνικού Τμήματος της 17ης Camera Zizanio στα πλαίσια του  20ου  Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Ολυμπίας  καθώς επίσης
  • ειδικό βραβείο από το συνήγορο του παιδιού για τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων και
  • βραβείο των Σχολών Σταυράκου.

Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την εκεί παρουσία σας.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Με το Άρθρο 34, Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου του  ΦΕΚ  38/02.03.2018/Τεύχος Α΄  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» μεταξύ άλλων επισημοποιούνται ορισμένες από τις ήδη γνωστές εξαγγελίες για αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών του λυκείου.

Επισημαίνουμε κάποιες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

  1. Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ Λυκείου στο τέλος της χρονιάς στις απολυτήριες εξετάσεις

εξετάζονται γραπτώς μόνο στα εξής τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας:

Α. Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία),

Β. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Γ. Ιστορία και

Δ. Βιολογία

Η διάρκεια της εξέτασης Νέων Ελληνικών είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο (2) κλάδους (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς, οπότε  ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Στα άλλα μαθήματα η εξέταση είναι δίωρη.

  1. Για τους μαθητές της Γ τάξης και πάλι στα τέσσερα μαθήματα που εξετάζονται στις απολυτήριες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι υποχρεωτική μία υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου (ή του δεύτερου αν δεν έγινε στο πρώτο), ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα διενεργούνται δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση το μάθημα Φυσική Αγωγή, στο οποίο δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία.
  2. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ. τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι,

ε. το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων

ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.

Στην Α’ και Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην διενεργείται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μία (1) υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του

πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο.

  1. Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να

είναι και ατομικές.

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας I : Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας II : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστονδύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον μία (1) σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

 

Για αυτούς που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα δίνουμε εδώ τον σύνδεσμο όπου θα βρουν ολόκληρο το ΦΕΚ, αλλά και τον νόμο σε αρχείο pdf. Θυμίζουμε ότι θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 34 ( προς το τέλος του ΦΕΚ)

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/

n.4521-18


Γνωστοποιήση e-mail γονέων και κηδεμόνων

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ                                              ΚΥΘΗΡΑ 5-2-2018

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (120Β΄) καταργείται η διάκριση των απουσιών των μαθητών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες με συνέπεια την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες των μαθητών και δίνεται έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που αφορά στη συνεχή και άμεση επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες. Προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, όπου απαιτείται και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη και αμφίδρομη ενημέρωση για τη φοίτηση των μαθητών, παρακαλούμε όπως:

Α. Μας γνωστοποιήσετε την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αφού συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας και επιστρέψετε προσωπικά το έντυπο στο σχολείο.

Επώνυμο- Όνομα μαθητή  
Επώνυμο-  Όνομα γονέα- κηδεμόνα  
Διεύθυνση  
Τηλέφωνο  
Ηλεκτρονική διεύθυνση(e mail)  
Υπογραφή γονέα- κηδεμόνα  

 

Β. Μας ενημερώνετε αυθημερόν κάθε φορά που ο/η μαθητής/τρια απουσιάζει από το σχολείο με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση lykeio.apousies@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 27630-31314.

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Ο Διευθυντής

Τριφύλλης Αθανάσιος


Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ανακιονώθηκε από το Υποτργεό Παιδείας.

Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ ΦΕΚ

 

 


Το σχολείο λειτουργεί κανονικά στις 13 Δεκεμβρίου

Αύριο 13-12-2017 το ΓΕΛ Κυθήρων θα λειτουργήσει κανονικά.

Οι διδάσκοντες δεν θα κάνουν χρήση άδειας απουσίας από τα καθήκοντά τους μια και λόγω απόστασης και δαπάνης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου τους που γίνεται στον Πειραιά.


Άσκηση αντισεισμικής ετοιμότητας

Σήμερα Παρασκευή 13 Οκτωβρίου,  πραγματοποιήθηκε άσκηση  αντισεισμικής ετοιμότητας . Η 13η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών .

Στόχος της άσκησης ήταν η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές και έχει ιδιαίτερη σημασία μια και η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή τα δε Κύθηρα βρίσκονται σε περιοχή που θεωρείται υψηλής σεισμικότητας και στο παρελθόν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, με ισχυρότερους εκείνους των 8,3 Ρίχτερ το 365 μ.Χ, 7,2 Ρίχτερ  το 1903 και 6,9 Ρίχτερ το 2006.

Η περοιοχή μας έχει μεγάλη σεισμικότητα διότι δυτικά των Κυθήρων, βορειοδυτικά της Κρήτης μέχρι τα ανοιχτά της Πύλου σύμφωνα με νεότερες έρευνες γεωμορφολόγων βρίσκεται το μεγαλύτερο γνωστό ρήγμα της Μεσογείου μήκους 300 χιλιομέτρων .

Με την ευκαιρία θα συνιστούσαμε σε όλους να ρίξουν μια ματιά στις οδηγίες αντισεισμικής προστασίας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στον σύνδεσμο: http://www.oasp.gr/node/116

Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού