Ημερήσιο αρχείο: 31/01/2019


Επίδοση ελέγχων προόδου Α΄τετραμήνου

Την Παρασκευή 1η  Φεβρουαρίου 2019  από τις 12:30 ως τις 14:00, οι γονείς των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας θα μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους με τη βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου. Μπορούν επίσης να συζητήσουν με τους καθηγητές των παιδιών τους την ίδια μέρα ή και σε κάποια επόμενη επίσκεψή τους.

https://gallery.moovly.com/video/έλεγχοι Α τετραμήνου