Ημερήσιο αρχείο: 22/04/2020


Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση του σχολείου . Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται αρκετές που αφορούν στο Λύκειο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προτείνονται:

  • Αύξηση κατά ένα στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου,
  • Προαγωγή ή απόλυση μαθητών εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα,
  • Οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου να παρακολουθούν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης να παρακολουθούν ιστορία
  • Να αναγράφεται η διαγωγή των μαθητών στους τίτλους σπουδών.
  • Σύσταση εκ νέου του θεσμού της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο,
  • Μείωση των Ομάδων Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από 4 σε 3 και επαναφορά των συντελεστών βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση από την επόμενη σχολική χρονιά.
  • Από το σχολικό έτος 2021-2022 εξέταση των υποψηφίων της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στο μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας.
  • Διπλή μοριοδότηση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε δυσπρόσιτες περιοχές και της προτεραιότητας στην κάλυψη λειτουργικών κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
  • Διετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

Συνιστούμε στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να μελετήσουν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και εφ’  όσον το επιθυμούν, να καταθέσουν τα σχόλια τους στην  πλατφόρμα του OpenGov.