Ημερήσιο αρχείο: 05/06/2020


Ενημέρωση για το 25ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών – Αύγουστος 2020

Το φετινό 25ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών θα είναι διαδικτυακό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 24 και 25 Αυγούστου 2020.

Αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μαθητές ή μαθήτριες  του σχολείου μας, παρακαλούμε να μας το δηλώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, στο mail@lyk-kythir.att.sch.gr ή το levendis.edu@gmail.com λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των σχολείων τους μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 στην οργανωτική επιτροπή (προς Γραμματέα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κυρία Ο. Κουμεντάκου,, email: ourania@noa.gr , τηλ. επικοινωνίας: 210-34.90.122).

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερόμενου/νης μαθητή/τριας, η τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτά, η διεύθυνση κατοικίας του/της και τα αντίστοιχα τηλέφωνά του/της και email.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η επίδοση του/της ενδιαφερόμενου/νης μαθητή/τριας στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) του/της αρμόδιου/ας καθηγητή/τριας που προτείνει τους/τις μαθητές/τριες.

Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους/τις μαθητές/τριες και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα σχολεία.