Ημερήσιο αρχείο: 16/06/2020


Προαγωγή μαθητών και μαθητριών Α΄και Β΄τάξης

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την πράξη 26/16-6-2020, προάγονται όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης.

Οι αναλυτικές βαθμολογίες έχουν αποσταλεί στα e-mail που έχουν δηλώσει στο σχολείο οι γονείς.

Αν για κάποιο λόγο κάποιος γονέας δεν λάβει το πιο πάνω ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούμε να μας ενημερώσει στέλνοντας μήνυμα στο mail@lyk-kythir.att.sch.gr