Υπενθύμιση για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου


Υπενθυμίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, πρέπει να το κάνουν

από σήμερα Πέμπτη 6 Ιουλίου έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου

μηχανογραφικό