Αμυγδαλιά-Προύμνη η γλυκεία


 

Η Αμυγδαλιά (Prunus dulcis- Προύμνη η γλυκεία) είναι φυτό πολύ διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές της ευρύτερης Παραμεσογειακής ζώνης όπου και καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια. Στα Κύθηρα είναι πολύ καλά εγκλιματισμένη και γι αυτό δεν την βρίσκουμε μόνον σαν καλλιεργούμενη αλλά και σαν αυτοφυή. Κάποτε η καλλιέργειά της ήταν συστηματική αλλά πλέον έχει δραματικά ατονήσει. Την εποχή εκείνη ο Καραβάς ήταν ένα από το μέρη με την μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή. Σήμερα, αυτό που έχει μείνει είναι η αξεπέραστη ομορφιά της εικόνας…