Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης Λυκείου και ειδικότερα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Δείτε την ανακοίνωση

Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε αρχείο pdf: εξεταζόμενα λυκείου