Οδηγίες σύνδεσης στην εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης για τους μαθητές μας


Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε οδηγίες σύνδεσης στην εφαρμογή τηλεεκπαίδευσης (Webex Meetings)για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Οδηγός μαθητή σύνδεση σε Ψηφιακές τάξεις