Δημοσιοποίηση των πρώτων θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας της τράπεζας θεμάτων


Δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας της τράπεζας θεμάτων.
Μπορείτε να τα βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida
Αφορούν για την ώρα μόνον στους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου.
Θυμίζουμε ότι από την τράπεζα θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις.