Συνέχιση της τηλεκπαίδευσης


Μετά από την ανακοίνωση των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης και την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία ανήκει το σχολείο μας, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, θα συνεχιστεί μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 5 Μαρτίου η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.