Ορισμός ελάχιστης μέγιστης τιμής συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής


Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που αφορά στον ορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής. Δείτε το: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/document-60.pdf