Πρόγραμμα σχολείου 2017-2018


Μετά την πρόσφατη τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας από καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, το σχολείο μας είναι πλήρως στελεχωμένο και το ωρολόγιο πρόγραμμα άλλαξε. Για την διευκόλυνσή σας δημοσιεύουμε εδώ, αλλά και στη σελίδα FB του σχολείου https://www.facebook.com/lykeiokythiron/ το νέο πρόγραμμα ανά τμήμα.

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ