Β’ Λυκείου


Διαδραστικά βιβλία Β΄Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ? ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2018-19

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 ? 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες σ τις Α ? και Β ? τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018 ? 2019

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α ?, Β ? Ημερήσιου ΓΕΛ και Α ?, Β ?, Γ ? Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2018 ? 2019