ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου να προσκομίσουν συμπληρωμένο από ιατρό το παρακάτω συνημμένο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου να μπορούν οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τρία (3) σχολικά έτη, και θα συνοδεύει τους μαθητές καθόλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

απαλλαγή μαθητών από μαθήματα