Τριφύλλι το αστερωτό

Το γένος Trifolium αριθμεί 300 περίπου είδη ετήσιων και πολυετών ειδών της οικογένειας του μπιζελιού (Fabaceae). Τα βρίσκουμε στις περισσότερες εύκρατες και […]