Γ’ Τάξη

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

φεκ_εξεταστέας_ύλης_πανελλαδικών_2024

Διαδραστικά Βιβλία Γ΄τάξης ΓΕΛ