Καθηγητές και καθηγήτριες

Σύλλογος διδασκόντων 2022-2023

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ελένη Μεγαλοκονόμου (θεολόγος-διευθύντρια), Δημήτρης Λεβέντης (χημικός), Νεκτάριος Ντεγιαννάκης (μαθηματικός), Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης (πληροφορικής), Κώστας Γίδαρης (οικονομολόγος), Βίκυ Κίτσου (γυμνάστρια), Μαρία Πατσαρίκα (φιλόλογος), Αδαμαντία Βακάκη (μαθηματικός), Σοφία Δημάκου (βιολόγος), Άρης Σπυρόπουλος (φυσικός), Μαρία Ρέτζεκα (μαθηματικός), Αλέκα Σταυροπούλου (αγγλικών), Χριστίνα Γαλανοπούλου (φιλόλογος), Φωτεινή Μήτσιου (φιλόλογος)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΑΝΑ-ΤΜΗΜΑ-2022-23

Οι καθηγητές και καθηγήτριες του σχολείου δέχονται τους γονείς των παιδιών για ενημέρωση κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2021-2022
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2020-2021
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2019-2020
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2018-2019
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2017-2018
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2016-2017
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2015-2016
Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων 2014-2015