Ιστορία του σχολείου

Το Γενικό Λύκειο Κυθήρων με τη σημερινή του μορφή αν και με διάφορες ονομασίες

(Λύκειο Κυθήρων, Ενιαίο Λύκειο Κυθήρων),

σαν το τριτάξιο δηλαδή σχολείο των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1976-1977, με την εφαρμογή της σχετικής μεταρρύθμισης,

 που χώριζε το εξατάξιο Γυμνάσιο σε τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο.


Το αρχικό σχέδιο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Λύκειο Κυθήρων. Ο άνω όροφος εν τέλει δεν χτίστηκε.

Στεγάζεται στο παλιό κτίριο, που εγκαινιάστηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1931 και που αναγέρθηκε αποκλειστικά με δαπάνες των απανταχού ευρισκομένων Κυθηρίων και εθελοντική εργασία των εντοπίων. Στον χώρο αυτό πρωτολειτούργησε σαν εξαετές Γυμνάσιο (που είχε ιδρυθεί ήδη από τις 3 Σεπτεμβρίου 1921, αλλά στεγαζόταν σε άλλα κτίρια της Χώρας) όπως προβλεπόταν από την  μεταρρύθμιση του 1929 του Αλ. Δελμούζου επί κυβερνήσεως Βενιζέλου και ίσχυσε μέχρι το 1937.

Το 1937 η κυβέρνηση Μεταξά τροποποίησε τους τύπους σχολείων, εισάγοντας το οκτατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο στο οποίο γράφονταν οι μαθητές του Δημοτικού μετά την τετάρτη τάξη και όχι μετά την έκτη. Σε αυτήν τη φάση, τα έξι πρώτα χρόνια απετέλεσαν το εξατάξιο Γυμνάσιο και ακολουθούσε το διτάξιο Λύκειο.

Το 1944, με τον κατοχικό νόμο 1468 της 27-2-1944 επανέρχεται το εξατάξιο Γυμνάσιο και έκτοτε, παρά τις επιμέρους αλλαγές διατήρησε μέχρι το 1976 τον ενιαίο εξατάξιο χαρακτήρα του. Από το 1976 μέχρι το 1999 το Λύκειο μοιραζόταν με το Γυμνάσιο τους χώρους του παλιού κτιρίου.

Από το 1999 το Γυμνάσιο μεταστεγάστηκε στην νέα πτέρυγα, εξακολουθεί όμως να είναι συστεγαζόμενο με το Λύκειο μια και τα δύο σχολεία έχουν κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις.

Το κτίριο του Γενικού Λυκείου Κυθήρων σήμερα

Το σχολείο μας, σαν η ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα στα Κύθηρα και σαν η πύλη που οδηγεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί το καμάρι του νησιού μας και όχι άδικα. Απόδειξη αποτελεί η πληθώρα των αποφοίτων ενός τόσο μικρού και απομακρυσμένου σχολείου, σε εξέχουσες θέσεις στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια μα και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής της Ελλάδας και του εξωτερικού