Ακαδημαϊκοί απόφοιτοι

Πανεπιστημιακοί, πρώην μαθητές του  σχολείου μας

Γιώργος Ιωαν. Κασιμάτης,

καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Στρατηγός,

καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλης Λευθέρης,

καθηγητής Μηχανολόγος, Πολυτεχνείο Πανεπιστημίου Κρήτης

Κούλα Κασιμάτη,

καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νίκος Πετρόχειλος,

καθηγητής Λατινικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Λεοντσίνης,

καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Βάρδας,

καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Πανεπιστημίου Κρήτης

Σταύρος Γιαννιώτης,

καθηγητής Γεωπονίας, Αγροτικό Πανεπιστήμιο (Γεωπονική Σχολή) Αθηνών

Ιωάννης Πανάρετος,

καθηγητής Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Πετρόχειλος,

καθηγητής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διετέλεσαν διδάσκοντες σε ΑΕΙ της χώρας:

Νικόλαος Γλυτσός,

Οικονομολόγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πέτρος Κασιμάτης,

Νομικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Kασιμάτης

Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Καθηγητές σε ΑΕΙ του εξωτερικού

ΙωάννηςΧαραμουντάνης,

Καθηγητής τεχνολογικών μαθημάτων, ΗΠΑ

Παναγιώτης Στρατηγός,

Καθηγητής Μαθηματικών, ΗΠΑ