Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

Στα πλαίσια της οργανωμένης λειτουργίας του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη από τις προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.